Ukazovatele rentability

Články pre štítok Ukazovatele rentability
Ukazovatele rentability - pyramidalny rozklad ROE

Ukazovatele rentability

UKAZOVATELE RENTABILITY patria do skupiny pomerových ukazovateľov. Sledujú efektívnosť využitia vloženého kapitálu do podnikateľskej činnosti. Ukazovatele rentability Sú hlavným kritériom pre umiestnenie  kapitálu v podnikateľskej činnosti.