Ukazovatele likvidity

Články pre štítok Ukazovatele likvidity
Ukazovatele likvidity v grafickej interpretácii

Ukazovatele likvidity

UKAZOVATELE LIKVIDITY Patria medzi najčastejšie používané ukazovatele zo skupiny pomerových ukazovateľov. Sú súhrnom všetkých likvidných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov. Ukazovatele likvidity sú ovplyvnené primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov a tiež...