Prepočet obratového cyklu peňazí

Články pre štítok Prepočet obratového cyklu peňazí
Prepočet obratového cyklu peňazí

Prepočet obratového cyklu peňazí – efektívnosť financovania prevádzky

PREPOČET OBRATOVÉHO CYKLU PEŇAZÍ Program ANALYST umožňuje modelovať prepočet obratového cyklu peňazí v jednotlivých jeho položkách a zároveň sledovať vplyv na prechodnú výšku prostriedkov na finančných účtoch. Po zadaní požadovaných parametrov vyhodnocuje efektívnosť vložených finančných prostriedkov.