Predikčné modely

Články pre štítok Predikčné modely
Čo mi ukazujú predikčné modely?

Predikčné modely – systémy včasného varovania

PREDIKČNÉ MODELY Snaha včas rozpoznať začínajúce príčiny nestability v podniku a predísť ich prudkému štádiu, viedla k vzniku predikčných modelov. Prognóza vývoja finančnej situácie je založená na hodnotení doterajších výsledkov firmy. Sú v nich obsiahnuté príznaky ďalšieho...