Pomerové ukazovatele

Články pre štítok Pomerové ukazovatele
Ukazovatele likvidity v grafickej interpretácii

Ukazovatele likvidity

UKAZOVATELE LIKVIDITY Patria medzi najčastejšie používané ukazovatele zo skupiny pomerových ukazovateľov. Sú súhrnom všetkých likvidných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov. Ukazovatele likvidity sú ovplyvnené primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov a tiež...

Ukazovatele aktivity - graf

Ukazovatele aktivity

UKAZOVATELE AKTIVITY Ukazovatele aktivity patria do skupiny pomerových ukazovateľov. S ich pomocou sa dá zistiť, , či je veľkosť jednotlivých druhov aktív  ( majetku ) súvahy v pomere k súčasným alebo budúcim hospodárskym aktivitám ( tržby) podniku...

Ukazovatele zadlženosti - pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi financovania

Ukazovatele zadlženosti

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI Ukazovatele zadlženosti poskytujú informácie o zadlženosti firmy a rozsahu cudzieho kapitálu, ktorý používa na financovanie svojej činnosti. Pri vysokej zadlženosti výhodou je , že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný.