Ekonomické indexy

Články pre štítok Ekonomické indexy
Ekonomické indexy

Ekonomické indexy – merateľná dynamika ekonomických javov

EKONOMICKÉ INDEXY Zachytávajú medziročnú zmenu jednotlivých nákladových a majetkových položiek. Ekonomické indexy hodnotia ich vývoj k indexu tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb).