Čistý pracovný kapitál

Články pre štítok Čistý pracovný kapitál
Čistý pracovný kapitál manažérsky a investorský prístup

Čistý pracovný kapitál – manažérsky a investorský prístup

ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL Ukazovateľ čistý pracovný kapitál (ČPK) slúži k analýze riadenia finančnej situácie podniku s orientáciou na jeho likviditu. Ak má  byť podnik likvidný, musí mať potrebnú výšku relatívne voľného kapitálu, to znamená prebytok krátkodobých...