Ochrana osobných údajov

S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona.

Naše stránky používajú cookies za účelom získania anonymných informácií o používateľoch pomocou služby Google Analytics za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov k zasielaniu informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutočnostiach.

Každý návštevník stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa.