Vytvorenie interného ratingového modelu

Kritériá

umožňujú užívateľovi na základe vlastného hodnotenia vybraných finančných ukazovateľov stanoviť podmienky výpočtu interného ratingu.

Tabuľka

vyhodnotí rating výslednou priemernou známkou na základe vlastných hodnotiacich kritérií (výber z 28 ukazovateľov).  

Pozrite si ukážku Výpočet interného ratingu