Výpočet Cash-flow nepriamou metódou

Tabuľka

poukazuje na príčiny rozdielu medzi čistým ziskom a stavom peňažných prostriedkov na finančných účtoch spoločnosti. 

  Pozrite si ukážku  Nepriama metóda výpočtu Cash flow a   Grafická interpretácia Cash flow