Získajte pohľad zhora na ekonomiku vašej firmy

Komu je ANALYST určený?

 • vlastníkom
 • investorom
 • manažérom
 • audítorom
 • daňovým poradcom
 • finančným analytikom
 • ekonómom
 • a ostatným fanúšikom finančnej analýzy

Ak patríte aspoň do jednej skupiny,
ste tu správne

Finančno-ekonomický software ANALYST je program, ktorý Vám umožní:

 • pravidelne hodnotiť výkonnosť  a efektivitu  Vášho podniku
 • získať informácie pre zlepšovanie efektívnosti riadenia podniku 
 • získať podklady na prípravu, uskutočňovanie a kontrolu dôležitých rozhodnutí 

ANALYST je myšlienkovo stavaný v širších súvislostiach. Je doplnený interaktívnymi grafmi, diagramami a voliteľnou farebnou vizualizáciou výsledkov.

Program ANALYST je určený na finančnú analýzu podnikateľských subjektov na základe vstupných dát účtovných výkazov pre podvojné účtovníctvo (Súvaha a Výsledovka v plnom rozsahu). Účtovné závierky do roku 2013 sú transformované do výkazov roku 2014.

Parametre programu

 • pracuje v užívateľskom prostredí MS EXCEL bez makier
 • je nutné mať v počítači nainštalovaný program EXCEL 2007 alebo novšiu verziu
 • ovládanie programu pomocou užívateľského menu
 • jasný a ľahko pochopiteľný help
 • zmena veľkosti zobrazenia pomocou lupy alebo myši
 • nadefinovaná tlač výstupov, možno ju však upraviť

Prajeme Vám hodnotné, užitočné a príjemné  chvíle pri zoznamovaní sa s naším programom ANALYST.