Získajte pohľad zhora na ekonomiku vašej firmy

Finančná analýza po novom

Finančno-ekonomický program ANALYST je určený na finančnú analýzu podnikateľských subjektov. Je to program širokého záberu.  Okrem bežne používaných finančných analýz je obohatený o detailné prehľady, ktoré idú do útrob ekonomiky podniku a zisťujú kde je jeho achillovka. 

S ANALYSTom získate vo svojom podnikaní informovanosť na pevných základoch, čo sa odrazí aj na Vašom kvalitnejšom a pohodovejšom živote.

 

Parametre programu

 

Užívateľské prostredie MS Excel

MS Excel bez makier

  • pracuje v užívateľskom prostredí MS EXCEL bez makier
  • je nutné mať v počítači nainštalovaný program EXCEL 2007 alebo novšiu verziu
  • ovládanie programu pomocou užívateľského menu
  • jasný a ľahko pochopiteľný help
  • zmena veľkosti zobrazenia pomocou lupy alebo myši
  • nadefinovaná tlač výstupov, možno ju však upraviť

Prajeme Vám hodnotné, užitočné a príjemné  chvíle pri zoznamovaní sa s naším programom ANALYST.