Ľahké použitie 
&
rýchle výsledky 

Ľahké použitie

Ľahké a jednoduché zvládnutie štartu programu

Ľahké použitie

Program umožňuje zadať do databázy až 100 účtovných období. Obdobie je  identifikované jednoznačným názvom a dĺžkou obdobia v mesiacoch. Obsahuje vstupný formulár finančných ukazovateľov konkurenčného prostredia resp. cieľových hodnôt.  Zabezpečuje vstup do databázy konkurenčného prostredia 50 období.

 

Ako nastaviť  ANALYST, aby začal pracovať?

 • zadať informačné údaje o projekte
 • vytvoriť a priebežne dopĺňať databázu období z výkazov
 • vybrať  maximálne päť období na jednu analýzu
 • vykonať kontrolu výkazov analyzovaných období
 • zaškrtnúť/zrušiť vizualizáciu dôležitých údajov

Ako ANALYST uľahčuje použitie?

 • pomocou užívateľského menu, jednoducho a intuitívne
 • vysvetľuje  skratky použité v programe
 • poskytuje zrozumiteľnú nápovedu k príslušnej časti programu 

Aké technické parametre ANALYST vyžaduje ?

 • osobný počítač s pevným diskom
 • operačný systém Windows
 • nainštalovanú licenciu Microsoft EXCEL 2007 alebo vyššiu
 • voľný priestor na disku pre 1 inštaláciu 10 MB
 • nadefinovaná tlač výstupov pomocou menu Excelu

Prajeme Vám veľa užitočných a podnetných chvíľ s naším programom ANALYST!

Rýchle výsledky

Rýchle výsledky s programom ANALYST

Rýchle výsledky

 

 

 

Ako nám ANALYST urýchli rast firmy?

 

 

 • Sledovaťe vývoj dôležitých položiek súvahy, napr. nákladov, majetku či tržieb, sa určite oplatí. Napríklad znižovanie nákladov predstavuje okrem iného aj nevyužité možnosti, rezervy.
 • Pozoruje vývoj majetku a prepočíta, či  produkuje primerané tržby.  Zistenie nás privedie k poznatku, či vo firme máme priveľa neproduktívneho kapitálu.
 • Ponúka možnosť  prehodnotiť zrýchlenie obratu obežného majetku, čím nás motivuje zabezpečiť dôsledné využívanie kapacity výroby, optimalizovať výrobný sortiment, kvalitu materiálov a výrobkov.
 • Analyzuje výsledky v prostredí konkurencie, čím odhalí medzery vo výkonoch  najdôležitejších oblastí podniku. Tak sa benchmarking stáva vodítkom k pochopeniu procesu, ktorý  vedie podnik k jeho lepším výsledkom. 
 • Monitoruje likviditu podniku. Činnosť prevádzky je zabezpečená, ak firma vykazuje vysoké ukazovatele likvidity. Stačí to ?Aj keď je zabezpečená, ešte to neznamená, že prostriedky sú vynaložené efektívne.
 • Sleduje zadĺženosť podniku. Je dôležité zachovávať správnu rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami úverového financovania. Podnik so stabilnými, ľahko predvídateľnými ziskami a tržbami si môže dovoliť vyššiu finančnú páku ako podnik, u ktorého je vysoká variabilita ziskov a tržieb. 

Uviedli sme aspoň niektoré pohľady, ktoré nám ponúka ANALYST.  Ak venujeme vo svojom podniku náležitú pozornosť vývoju ekonomických hodnôt, pochopíme mnohé z ekonomických zákonitostí. Ich rešpektovaním a uplatňovaním v praxi dospejeme k spokojnosti a  úspešným finančným výsledkom.

Prajeme Vám veľa užitočných a podnetných chvíľ s naším programom ANALYST!

Ako nakupovať ?

 

Ako kúpiť ANALYST?

Ako nakupovať

 1. na základe cenníka si vyberte produkt/počet inštalácií
 2. po stlačení tlačidla "Objednať" budete presmerovaný na objednávkový formulár
 3. potvrdením objednávky z našej strany je zaslanie zálohovej 
  faktúry na Vašu emailovú adresu
 4. po úhrade Vám bude elektronicky zaslaný produkt, 
  vrátane licenčných podmienok a daňového dokladu

Cenník produktov

Analyst 1 inštalácia
290 €
trvalá licencia
Pre malé firmy
Analyst do 20 inštalácií
390 €
trvalá licencia
Pre stredné firmy
Analyst nad 20 inštalácií
490 €
trvalá licencia
Pre veľké firmy

* Pod inštaláciou sa rozumie uloženie súboru ANALYST.xlsx v prostredí MS Excel na pevný disk PC pod ľubovoľným  názvom "Uložiť ako
v štandardnom formáte  Zošit programu Excel (*.xlsx).  V každej inštalácii je možné hodnotiť ľubovoľný počet firiem. 

Ceny sú platné od 15. 8. 2017.