Sme tu pre vás

EKONOMIX Soft, s.r.o.

EKONOMIX Soft, s.r.o.
Vinné 23
072 31 Vinné

IČO: 44270810
DIČ: 2022645768
IČ DPH: SK2022645768

Naša spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice 1, oddiel: Sro vložka číslo: 22112/V.

Bankové spojenie
Číslo účtu: 2484841357/0200
VÚB pobočka Michalovce
IBAN: SK6602000000002484841357
BIC: SUBASKBX

Hotline - kontaktná osoba
Jozef Hujo
Mobil: 00421 905311745
Email: obchod@analyst.sk
Web:  http://analyst.sk/ 

Kontaktný formulár