Ekonomický normál – identifikátor dynamiky ekonomiky

EKONOMICKÝ NORMÁL

Vývoj vo firme ide žiadúcim smerom, ak sa dodržiavajú určité závislosti, takzvané ekonomické normály.
Ekonomický normál počítame ich pomocou medziročných indexov rastu týchto ukazovateľov: 

 •  čistý zisk
 •  pridaná hodnota
 •  tržby
 •  zásoby
 •  náklady
 •  dlhodobý hmotný majetok
 •  osobné náklady

Pre úspešný rozvoj podniku je potrebné, aby platil ekonomický normál. Je vyjadrený nasledujúcimi vzťahmi:

EKONOMICKÝ NORMÁL 

                                            >  IN
 IEAT  >  IPH  >  ITRŽBY   >  IDHM  >  ION
                                            >  IZAS

Skratky
IEAT = index čistého zisku
IPH = index pridanej hodnoty
ITRŽBY = index tržieb
IN = index nákladov
IDHM = index dlhodobého hmotného majetku
IZAS = index zásob
ION = index osobných nákladov

Ak nie sú dodržané tieto závislosti pri intenzívnom rozvoji podniku, signalizujú nepriaznivý dopad na budúcnosť firmy.

Cieľom modelu je hľadať spôsoby ako zabezpečiť, aby dynamika výstupov  bola vyššia ako dynamika vstupov.

 • IEAT > IPH
  Index EAT (čistý zisk) má rásť rýchlejšie ako Index pridanej hodnoty. Pre prosperujúci podnik je žiadúce, aby čistý zisk rástol čo najrýchlejšie, teda ešte rýchlejšie ako Index pridanej  hodnoty.
 • IPH > ITRŽBY
  Index pridanej hodnoty má rásť rýchlejšie ako index tržieb. Pridaná hodnota  v sebe nesie viac zisku pre podnik ako tržby, ktoré obsahujú v sebe okrem zisku aj náklady.
 • ITRŽBY > IZAS
  Index tržieb v prosperujúcom podniku rastie rýchlejšie ako index zásob. Vysoké zásoby, ktoré neprinášajú adekvátnu výšku tržieb, sú neefektívne.
 • ITRŽBY > IN
  V podniku ktorému sa darí, musí rásť index tržieb rýchlejšie ako index nákladov. V opačnom prípade  podnik smeruje  zákonite k strate.
 • ITRŽBY > IDHM
  Index tržieb má rásť rýchlejšie ako Index dlhodobého hmotného majetku. Podnik potrebuje mať efektívny majetok, ktorý mu vyprodukuje adekvátne tržby. Príliš veľa majetku a málo tržieb vedie k strate a zlej finančnej situácii v podniku.
 • IDHM > ION
  Index dlhodobého hmotného majetku má rásť rýchlejšie ako osobné náklady. Vyjadruje vyššiu vybavenosť pracovníkov dlhodobým hmotným majetkom.
Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.