Ekonomické indexy – merateľná dynamika ekonomických javov

EKONOMICKÉ INDEXY

Zachytávajú medziročnú zmenu jednotlivých nákladových a majetkových položiek. Ekonomické indexy hodnotia ich vývoj k indexu tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb).

Ekonomické indexy majú charakter

  • reťazového indexu
  • relatívneho prírastkového indexu

REŤAZOVÝ INDEX

Pomocou reťazového indexu (indexu zmeny) môžeme porovnávať a analyzovať vývoj jednotlivých nákladových a majetkových položiek v čase. Vypočíta sa ako pomer  bežného obdobia s obdobím predchádzajúcim podľa vzorca

Výpočet  Ipoložky
= ( Xt+1 / X)

Legenda
t+1 = bežné obdobie
X = položka

 

RELATÍVNY PRÍRASTKOVÝ INDEX

Pre väčšiu výpovednú hodnotu je vhodné vypočítať relatívny prírastkový index, ktorý sleduje  indexy jednotlivých majetkových a nákladových položiek a zároveň hodnotí ich vývoj k indexu tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb).

Výpočet  Ipoložky /  Itržieb
=  
( Xt+1 / X) / ( Bt+1 / B)

Legenda
t+1
= bežné obdobie
t =
predchádzajúce obdobie
X =
položka
B =
Tržby


Relatívny index umožňuje zistiť príčiny rýchlejšieho rastu sledovanej položky oproti rastu tržieb.

Ak Inákladovej položky / Itržieb  => 1, vývoj je negatívny
Ak  Inákladovej položky / Itržieb    < 1, vývoj je pozitívny

Nákladová položka vzhľadom k tržbám by mala rásť pomalšie. Ak náklady rastú rýchlejšie, je potrebné zistiť príčinu neželaného javu.

Ak IEAT / Itržieb > 1, vývoj je pozitívny
Ak IEAT / Itržieb <= 1, vývoj je negatívny

Čistý zisk (EAT) vzhľadom k tržbám by mal rásť rýchlejšie. Ak EAT  rastie pomalšie alebo klesá, je potrebné hľadať príčinu neželaného ekonomického javu.

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.