Blog - finančná akadémia

Ukazovatele zadlženosti - pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi financovania

Ukazovatele zadlženosti

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI Ukazovatele zadlženosti poskytujú informácie o zadlženosti firmy a rozsahu cudzieho kapitálu, ktorý používa na financovanie svojej činnosti. Pri vysokej zadlženosti výhodou je , že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný.

Ukazovatele rentability - pyramidalny rozklad ROE

Ukazovatele rentability

UKAZOVATELE RENTABILITY patria do skupiny pomerových ukazovateľov. Sledujú efektívnosť využitia vloženého kapitálu do podnikateľskej činnosti. Ukazovatele rentability Sú hlavným kritériom pre umiestnenie  kapitálu v podnikateľskej činnosti.