Blog - finančná akadémia

Prepočet obratového cyklu peňazí

Prepočet obratového cyklu peňazí – efektívnosť financovania prevádzky

PREPOČET OBRATOVÉHO CYKLU PEŇAZÍ Program ANALYST umožňuje modelovať prepočet obratového cyklu peňazí v jednotlivých jeho položkách a zároveň sledovať vplyv na prechodnú výšku prostriedkov na finančných účtoch. Po zadaní požadovaných parametrov vyhodnocuje efektívnosť vložených finančných prostriedkov.

Najslabší článok všetko ťahá dolu vodou

Najslabší článok všetko ťahá dolu vodou

NAJSLABŠÍ ČLÁNOK Prednedávnom som si spomenul na priateľa Karola zo študentských čias. Zaujal ma svojim prístupom k životu, najmä energiou, ktorá ho poháňala stále dopredu. Keď našiel svoj najslabší článok,  svoju slabinu, pracoval na nej, kým...

Čo mi ukazujú predikčné modely?

Predikčné modely – systémy včasného varovania

PREDIKČNÉ MODELY Snaha včas rozpoznať začínajúce príčiny nestability v podniku a predísť ich prudkému štádiu, viedla k vzniku predikčných modelov. Prognóza vývoja finančnej situácie je založená na hodnotení doterajších výsledkov firmy. Sú v nich obsiahnuté príznaky ďalšieho...