Benchmarking – porovnanie ukazovateľov s konkurenčnými subjektami

BENCHMARKING

Firma, aby zistila svoju pozíciu na trhu, vyhodnocuje dosiahnuté výsledky vo finančných ukazovateľoch.
V odbornej literatúre často nachádzame informácie o výške doporučených teoretických hodnôt jednotlivých pomerových ukazovateľov. Ich nedostatkom však je, že sa nedajú kategoricky aplikovať na každú firmu. Medzi najdôležitejšie identifikátory pre doporučené hodnoty patrí príslušnosť k danému odvetviu a veľkosť podniku.
Preto sa hľadali nové cesty hodnotenia a posudzovania výšky ukazovateľov. Tak vznikol nový nástroj pre racionálne posúdenie výsledkov finančnej analýzy benchmarking.

Táto metóda je založená na porovnávaní finančných ukazovateľov s konkurenčnými podnikmi, resp. cieľmi, ktoré plánujeme dosiahnuť.

Pri benchmarkingu je vhodné porovnávať podnikateľské subjekty podľa predmetu ich činnosti, vyjadrené číselníkom štatistickej klasifikácie ekonomických činnosti SK NACE.  Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike poskytujú širší pohľad na finančnú situáciu slovenských podnikov a grupujú dosiahnuté výsledky na základe účtovných závierok v členení podľa rôznych kritérií.

Benchmarking

  • objektivizuje závery o finančnej situácii spoločnosti
  • určuje silné a slabé stránky
  • obmedzuje finančné riziko investorov
  • pripravuje podklady pre správne finančné rozhodnutia

Metóda benchmarkingu sa vo svete nestále rozvíja. Treba jej venovať zvýšenú pozornosť.

Štítky:
Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.