9 KĽÚČOV K FINANČNEJ KONDÍCII VAŠEJ FIRMY

Podnikatelia a manažéri, získajte štartovacie kľúče k prosperite vašej firmy. 

Čo pre vás máme ?

finančno-ekonomický software

ANALYST

Finančno-ekonomický software ANALYST je ľahko ovládateľný program, s ktorým urobíte finančnú analýzu podniku   ľahko, rýchlo a kedykoľvek.

Program ANALYST je určený na finančnú analýzu podnikateľských subjektov na základe vstupných dát účtovných výkazov pre podvojné účtovníctvo (Súvaha a Výsledovka v plnom rozsahu). Účtovné závierky do roku 2013 sú transformované do výkazov roku 2014.

 

Umožní Vám:

 • získať informácie pre zlepšovanie riadenia podniku,
 • pravidelne hodnotiť výkonnosť  a efektivitu  Vášho podniku,
 • získať podklady na prípravu, uskutočňovanie a kontrolu dôležitých rozhodnutí. 

ANALYST je myšlienkovo stavaný v širších súvislostiach. Je doplnený tabuľkami, interaktívnymi grafmi a diagramami. Pre lepšiu orientáciu je použitá voliteľná farebná vizualizácia výsledkov.

Kto potrebuje ANALYST ?

Ekonom pri tvorbe financnych planov

Ekonómovia

Aby ste mali pod kontrolou financovanie podniku a mohli sa oprieť o relevantné podklady pri tvorbe plánov.

Finančný analytik skúma silné a slabé stránky spoločnosti

Finanční analytici

Aby ste získali efektívnu pomoc pre finančné analýzy a na ich základe odhalili silné a slabé stránky podniku..

Manažéri pri rozhodovaní

Manažéri

Aby ste pohľadom z vtáčej perspektívy ľahšie riadili a harmonizovali operatívne plnenie úloh spoločnosti.

Audítor pri vypracovávaní správ pre predstavenstvo

Audítori

Aby ste získali pomoc pri vypracovaní správ, ktoré predkladajú predstavenstvu spoločnosti.

Čo s ANALYSTom  získate?

 • prehľady, ktoré idú do hĺbky a zisťujú achillovu pätu podniku,
 • pohľad na firmu z nadhľadu, z vtáčej perspektívy,
 • možnosť vykonávať  analýzu mesačných, štvrťročných, polročných a ročných období,
 • informácie pre zlepšovanie efektívnosti riadenia podniku,
 • spoľahlivý základ k uskutočňovaniu a kontrole dôležitých rozhodnutí,
 • orientáciu na získanie kapitálu a rozhodovanie  o jeho štruktúre,
 • fundovaný základ pre vypracovanie výročnej správy podniku,
 • prehľad o vývojových trendoch finančných ukazovateľov,
 • možnosť porovnať výkonnosť a efektívnosť s konkurenciou,
 • podklady pre tvorbu plánov,
 • podklady na tvorbu finančných cieľov podniku,
 • zníženie stresu v práci,
 • voľný čas pre rodinu a vaše záujmy.

Finančná analýza za dvadsať minút?

Vstupný formulár účtovných výkazov

Áno, za 20 minút. Je to čas,  za ktorý jednorazovo prevediete údaje z účtovných výkazov do ANALYSTu a vyberiete obdobia, ktoré budete analyzovať. 

Ukazovatele rentability - pyramidalny rozklad ROE

A ANALYST analyzuje. Šetrí čas svojim užívateľom. Za 20 minút  je pripravený zodpovedať možno  "120 🙂 otázok" z oblasti finančného zdravia podniku.